People International

Ghunzib

Aantal: 2.800       

Landen: Dagestan en Georgië 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel op audio 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Ghunzib
De Ghunzib wonen hoofdzakelijk in Dagestan, een onafhankelijke republiek in Rusland; enkele honderden wonen in Georgië. Het is een zeer kleine etnische groep die bestaat uit nog geen drieduizend mensen.

De meeste Ghunzib werken in de agrarische sector. Ze houden onder meer schapen en koeien; daarnaast verbouwen ze aardappels en maïs. Ze hebben hun eigen taal, het Hunzib. De Ghunzib rekenen zich tot een soennitische islam en zijn daarnaast ook bekend met het aanbidden van de natuur. Ze hechten veel waarde aan hun culturele tradities en ze bewaken deze zorgvuldig. Zo komt eerwraak nog veel voor onder de Ghunzib; dit leidt meer dan eens tot vergelding, waardoor het geweld zich herhaalt. Het volk staat bekend vanwege hun conflicten met naburige volken.

Het is niet bekend of er christenen zijn onder de Ghunzib. 
 

Gebed
• Bid dat Gods Geest de Ghunzib bekend maakt met Zijn liefde, vrede en vergeving. • Bid dat ze zullen zien dat conflict en geweld geen oplossingen biedt, maar vaak uitmondt in nog meer geweld.
• Bid dat de Ghunzib toegang zullen krijgen tot het evangelie van Jezus Christus; bidt dat Gods waarheid hen zal vrijmaken.  
•  Bid voor zendingswerkers die onder deze bevolkingsgroep gaan wonen en vanuit vriendschap hen het evangelie bekend zullen maken.