People International

Gilaki, Gilani

Aantal: 3.075.800 

Landen: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel op audio en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 62

De Galiki
De Gilaki vormen één van de vele etnische bevolkingsgroepen in Iran. Ze wonen veelal in de provincie Gilan, in het noorden van Iran, ruim driehonderd kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Teheran. De Gilaki zijn ook wel bekend als de Gilani.

Het is een vrije grote etnische groep die bestaat uit ruim drie miljoen mensen. De Gilaki leven vaak in houten huizen in bosrijke omgevingen. Ze leven vooral van het verbouwen van rijst, thee, tabak en zijde. De Gilaki hebben hun eigen taal, het Gilaki; deze taal staat niet op schrift. De meeste Gilaki spreken daarnaast ook Farsi, de voertaal van Iran.

Interessant is dat de Gilaki vroeger bekend stonden als christelijk; het wordt aangenomen dat de apostel Bartholomeus in 50 na Christus evangeliseerde onder dit volk. Het is bekend dat er kleine groepen christenen zijn onder de Gilaki; echter veruit de meeste Gilaki zich tot de sjiitische islam.  


Gebed
•  Bid dat God de Gilaki weer terugbrengt bij Hem. Bid voor voorbidders, die op de bres zullen staan voor de Gilaki. 
•  Bid om zendingswerkers die het evangelie van Jezus Christus aan de Gilaki bekend zullen maken. 
•  Bid voor de gelovigen onder de Gilaki dat zij zullen groeien in hun geloof. Bid dat zij hun familie en vrienden zullen vertellen over Jezus. 
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de Gilaki zacht maakt, zodat ze ontvankelijk worden voor het volbrachte offer van Jezus Christus.