People International

Ginukh

Aantal: 600

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.32%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Ginukh
De Ginukh bevolken een dorp op het kruispunt van Rusland, Georgië en Azerbeidzjan, en hun naam zelf betekent ‘de weg’. Hoewel ze hun eigen taal hebben, zijn ze meertalig en spreken ze ook de talen van omliggende volken. Ooit christelijk in de middeleeuwen, bekeerden de Ginukh zich tot de islam in de achttiende eeuw, maar behielden ook praktijken van magie en occultisme, gericht op natuurgoden en animisme.
 
Grotendeels werkzaam als schaapherders, imkers en jagers, handhaven de Ginukh een traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen, waar mannen verantwoordelijk zijn voor externe zaken en vrouwen het huishouden bestieren. Over het algemeen ontvangen vrouwen en moeders respect van de mannen. De gemeenschap wordt geleid door een select groepje oudsten en conflicten worden beslecht door de imam.
 
Sinds de jaren 1920 schakelden de Ginukh over van het Arabische naar het Cyrillische alfabet.  


Gebed
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de Ginukh opent voor het evangelie.
• Bid voor zendelingen die zullen uitreiken naar de Ginukh en het verhaal van Jezus de Gekruisigde met hen zullen delen.
• Bid voor de moed en standvastigheid van de paar gelovigen, opdat het Licht door hen heen zal schijnen naar de mensen om hen heen.