People International

Godobori

Aantal: 3.100

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Godobori
De Godoberi hebben eeuwenlang in Dagestan gewoond en spreken hun eigen taal, hoewel deze niet op schrift is gesteld. Vooral werkzaam in landbouw, tuinbouw, veeteelt, wijngaarden en imkerij, koesteren ze een rijke folklore met verhalen over nationale helden en de oorsprong van hun dorpen. Oorspronkelijk betrokken bij animistische religieuze tradities, hebben ze zich eeuwen geleden bekeerd tot de islam, maar behouden nog steeds animistische invloeden in hun islamitische praktijken.
 
In de jaren 1920-1930 werden de Godoberi hardhandig onderdrukt door de communisten, wat later evolueerde naar meer subtiele vormen van onderdrukking. Het Sovjet-onderwijssysteem speelde een cruciale rol bij het verminderen van hun band met tradities en moedertaal, het Godoberi. De Godoberi hebben geen ‘eigen’ scholen; gedurende de eerste vijf jaar van het onderwijs wordt de Avar-taal gebruikt, daarna worden de lessen in het Russisch gegeven. Dit maakt dat de eigen moedertaal meer en meer verdwijnt. Tegenwoordig wordt Godoberi alleen thuis gesproken.


De jongere generaties hebben hun verbinding met de traditionele cultuur verloren. Terwijl de etnische tradities verdwijnen, verspreiden de Sovjet-gebruiken en Europese levensgewoonten zich.
 
Familierelaties hebben ingrijpende veranderingen ondergaan; onder andere de vervanging van grote gezinnen voor kleine. Huwelijken worden tegenwoordig niet meer alleen gesloten met mensen van hetzelfde volk. 


Gebed
• Bid dat de Godoberi hun focus verleggen van schepping naar Schepper en Hem gaan aanbidden.
• Bid voor werkers die naar de Godoberi uitreiken en het evangelie in hun eigen taal delen.
• Bid voor creatieve ideeën bij deze zendelingen, zodat het evangelie ingang vindt bij de Godoberi.