People International

Gujar

Aantal: 14.270.000 

Landen: Pakistan, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: varieert per etnische subgroep 

Aantal zendelingen nodig: 101

De Gujar
De Gujar, ook bekend als de Gujjar of de Gurjar, vormen een zeer grote bevolkingsgroep van ruim veertien miljoen mensen. Ze bestaan uit drie hoofdgroepen die worden onderscheiden door religie: islam, hindoeïsme en sikh. Bijna twee derde van deze groep woont in India.

Ruim een derde van de Gujar woont in Pakistan: bijna vijf miljoen moslims en ook enkele duizenden hindoes. Ook wonen er negentienduizend Gujar met overwegend islamitische achtergrond in Afghanistan.
Zij leiden veelal een nomadenbestaan waarbij zij geiten en waterbuffels hoeden. De Gujar spreken, afhankelijk van waar ze wonen, onder meer het Gujari, het Gujarati, het Punjabi, het Urdu of het Sindhi.

Er zijn voor zover bekend enkele honderden christenen onder de Afghaanse Gujar; er zijn nog geen materialen beschikbaar voor deze groep. De Pakistaanse Gujar hebben een Nieuwe Testament in hun eigen taal; het is niet bekend of er onder hen ook christenen zijn.  

Gebed
• Bid dat er groepjes zullen ontstaan van sterke christenen, die gehoorzaam zijn aan God en klaar voor vervolging.
• Bid ook dat nog onvertaalde delen van de Bijbel ook vertaald zullen worden in de verschillende talen en dat er ook audio-versies beschikbaar zullen komen.
• Bid dat de Gujar gaan zoeken naar God. Bid voor werkers onder de Gujar die het Woord van God aan hen kunnen uitleggen.