People International

Hazara

Aantal: 4,5-6 miljoen – schattingen lopen uiteen 

Landen: o.a. Afghanistan, Iran, Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel 

Aantal zendelingen nodig: 85

De Hazara
De meeste Hazara wonen in Afghanistan, naar schatting ruim drieënhalf miljoen. Vanwege oorlogsgeweld hebben echter grote groepen Hazara in de jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw hun heil gezocht in onder meer buurlanden Iran en Pakistan. Ook zijn er grote groepen Hazara gevlucht naar de Verenigde Staten, Canada en Australië.

In Afghanistan leven veel Hazara als nomaden die schapen houden. Hun bestaan is hard en de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen is vaak beperkt. In Iran werken zij veelal in de bouw, de landbouw, de mijnbouw of in de industrie. Hun oorspronkelijke taal is het Hazaragi, een mengeling van diverse talen waaronder Urdu, Mongools, Turks, Farsi en Dari. In Afghanistan wordt op de Hazara neergekeken omdat ze sjiitische moslims zijn; in het overwegend sjiitische Iran leiden ze echter ook het bestaan van tweederangsburgers. Ruim de helft van het volk werd in de 19e eeuw uitgemoord.

Er zijn delen van de Bijbel beschikbaar in het Hazaragi; daarnaast zijn ook de Jezus-film en audio versies van delen van de Bijbel beschikbaar. Er wordt geschat dat er onder de Hazara ruim duizend christenen zijn. 
 

Gebed
•  Bid dat God werkers roept die Jezus Christus willen delen onder de Hazara.
•  Dank voor christenen onder de Hazara. Bid voor hen dat zij vrijmoedigheid vinden om het evangelie met hun volksgenoten te delen. Bid dat God hen beschermt en bemoedigt.
•  Bid God om genezing en troost voor de Hazara en dat Hij hen laat zien welke waarde zij hebben in Zijn ogen.