People International

Hemshin

Aantal: 26.200

Landen: Turkije, Rusland en Kirgizië 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.16%

Materialen: Bijbel compleet en ook andere materialen 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Hemshin
De Hemshin zijn van origine Armeens en behoorden in het verre verleden tot de Armeens Apostolische Kerk. Echter, met de opkomst van het Ottomaanse rijk bekeerden ze zich tot de islam om te overleven. Hoewel de meeste Hemshin tegenwoordig in Turkije wonen, is er ook een groep in Rusland (de Kaukasus) en Kirgizië. Velen spreken de taal van het land waar ze wonen, behalve enkele oudere Hemshin die nog het oude Anatolische Armeense dialect beheersen. Het volk heeft een complexe geschiedenis, mede door isolatie van de Armeense gemeenschap en vele tegenslagen, en ze koesteren tegenstrijdige opvattingen over hun identiteit.
 
Bekend om hun grappen, raadsels en verhalen, houden de Hemshin zich traditioneel bezig met veeteelt, theeteelt, landbouw en bijenteelt. Ze hebben een eigen kledingstijl, waarbij vrouwen vaak hoofddoeken met kralen dragen, terwijl mannen hoeden en wollen of katoenen vesten dragen. Huwelijken worden vaak gearrangeerd binnen de groep, en het krijgen van veel kinderen wordt beschouwd als een zegen van Allah. 

Gebed
• Bid dat de Hemshin tot Jezus worden getrokken en Zijn liefde en genade ontdekken.
• Bid voor toegewijde zendelingen die vervuld zijn met de Heilige Geest om naar de Hemshin te gaan, hen te bereiken en discipelen te maken.
• Bid ook dat de leiders van de Hemshin Jezus zien en Hem gaan volgen