People International

Herki

Aantal: 114.000

Landen: Iran, Irak, Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 3

De Herki
De Herki Koerden vormen een deel van het grotere Koerdische volk, bestaande uit clans en stammen. Ze wonen voornamelijk in Noord-Koerdistan, in het bergachtige gebied waar de grenzen van Turkije, Iran en Irak samenkomen. Voor 1920 leefden de Herki nomadisch, maar tegenwoordig zijn de meesten boer, hoewel sommigen nog steeds een semi-nomadische levensstijl behouden.

De Herki Koerden spreken de Herki-taal, mogelijk een dialect van Kurmanji, de grootste Koerdische taal. Landbouw en veeteelt vormen de belangrijkste bronnen van bestaan voor deze gemeenschap, waarbij sommigen nog steeds een semi-nomadische levensstijl handhaven. Hun dieet omvat voornamelijk brood, zuivel, dadels, vlees en thee.

Koerdische vrouwen genieten over het algemeen meer vrijheid dan vrouwen in naburige culturen en dragen zelden een sluier. De traditionele Koerdische kleding staat bekend om zijn uitgebreide ontwerpen, maar veel Herki hebben deze kleding vervangen door westerse stijlen.

De Herki Koerden zijn overwegend moslim, behorend tot de conservatieve sjafi’itische soennitische school van de islam. Ze omarmden de islam na de Arabische veroveringen van de zevende eeuw en beschouwen het tegenwoordig als de basis voor sociale rechtvaardigheid. Ondanks hun islamitische overtuigingen geloven sommige mensen in het platteland nog steeds in jinnis (geesten die menselijke of dierlijke vormen kunnen aannemen). Ook zijn ze betrokken bij elementen van dierenaanbidding, wat niet in overeenstemming is met de islam. Moellahs spelen een belangrijke rol in het sociale en culturele leven, hoewel hun gezag tegenwoordig wordt uitgedaagd. Religieuze broederschappen blijven actief in de regio. In het verleden waren sommige invloedrijke sjeiks zelfs lid van het parlement, maar hun macht is in de loop der tijd verminderd.


Gebed
• Bid om een ​​overvloedige zegen voor de Herki-families als zij Jezus Christus aannemen.
• Bid voor een beweging naar Jezus die de Koerdische gemeenschap van de Herki zal verrijken.
• Bid voor werkers die uitreiken naar de Herki.