People International

Hui, Doenganen

Aantal: 153.800 

Landen: o.a. Kirgizië en Kazachstan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 4

De Hui, Doenganen
Bijna de helft van de Hui, ook welk bekend als de Doenganen, woont in Kirgizië. Verder woont aanzienlijk deel van de Hui in Kazachstan. Er zijn ook enkele kleine minderheden van Hui elders in Centraal-Azië: zowel in Oezbekistan en in Rusland. Ook zijn er enkele kleine minderheden bekend in Mongolië, Oekraïne en Canada. Overigens ligt de oorsprong van het Doengaanse volk in de provincies Kansu en Shensi in het noordwesten van China. De naam Doenganen is in feite een scheldnaam die de Hui hebben gekregen van anderen nadat zij zich elders in Centraal-Azië vestigden.

De meeste Hui zijn boeren die rijst en groenten verbouwen en die daarnaast ook melkvee houden. Sommigen verbouwen ook opium. Kenmerkend is dat ze voornamelijk in hun eigen volksgemeenschappen leven met eigen voorzitters, artsen en leraren. De Hui staan bekend om hun relatieve welvaart: zo hebben ze voldoende vlees en groente. Ook staan ze bekend om hun gastvrijheid.

Van de Hui in Centraal-Azie is voor zover bekend niemand christen. Anders is dat bij de Hui in Mongolië: onder hen zijn naar verluid ongeveer honderd christenen.  

Gebed
• Bid dat God openingen zal geven waardoor de boodschap van het evangelie van Jezus Christus ingang zal vinden bij de Hui.
• Bid dat de Heer van de oogst om arbeiders te roepen en uit te zenden naar de Hui.
• Bid dat de Heilige Geest krachtig zal werken door de beschikbare delen van de Bijbel en dat ook andere delen van de Bijbel vertaald zullen worden in de taal van de Hui. 
• Bid dat er christelijke, gezonde gemeenschappen zullen ontstaan onder de Hui.