People International

Ingush

Aantal: 443.800

Landen: Rusland, Oezbekistan en Kazachstan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 11

De Ingush
De Ingush, voornamelijk woonachtig in Rusland in de Kaukasus, hebben een turbulente geschiedenis gekend, met onder andere deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog en gewelddadige conflicten met de Osseten in 1992 en wraakacties in 2004. Ondanks hun terugkeer naar Ingoesjetië in 1958, konden velen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke woongebied, dat ingenomen was door de Osseten. Het gebied heeft te maken gehad met toenemende Russische veiligheidstroepen na terroristische aanslagen in 2009, wat heeft bijgedragen aan verslechterende mensenrechten met ontvoeringen, willekeurige detenties en massamoorden.

De Ingush koesteren hun culturele tradities, zoals gedichten, volksverhalen, spreekwoorden, dans en muziek, ongeacht waar ze wonen. Ze hebben geleerd zichzelf te verdedigen door buitenstaanders met terughoudendheid te benaderen, en genade wordt zelden aan anderen geschonken, behalve aan zeer vertrouwde vrienden.

De term ‘Ingush’ is een Russische benaming, terwijl de Ingush zichzelf ‘Ghalghaaj’ noemen, historisch gezien de naam van een clan. De inheemse term ‘vaj nakh’ wordt gebruikt voor zowel de Tsjetsjenen als de Ingush, wat letterlijk vertaald ‘onze mensen’ betekent.

Traditioneel wordt van een Ingush man verwacht dat hij de namen, geboorteplaatsen en oorsprong kent van zijn voorouders van vaderskant tot zeven generaties terug. Dit illustreert het belang van genealogie en afstamming binnen de Ingush-cultuur. Sommige vrouwen hebben ook de mogelijkheid om hun voorouders op dezelfde manier te traceren, en in sommige gevallen kunnen mensen ook hun voorouders van moederskant achterhalen.


Gebed
• Bid voor open harten bij de Ingush voor het evangelie.
• Bid voor toegewijde werkers die naar de Ingush zullen gaan, hen zullen bereiken en het leven met Jezus zullen demonstreren.
• Bid dat Gods genade doorbreekt bij de Ingush, leidend tot geestelijke vrijheid en transformatie.