People International

Jehzidi

Aantal: 782.100 

Landen: o.a. Irak
 
Hoofdreligie: yezidisme 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 15

De Jehzidi
De Jezidi wonen hoofdzakelijk in Irak, maar zijn vaak door gedwongen migratie verspreid geraakt over een negental andere landen, waaronder Duitsland, Rusland en Armenië. In totaal telt de bevolkingsgroep bijna achthonderdduizend mensen. Er is weinig bekend over de manier van leven van Jezidi.

Wat wel bekend is, is dat het volk vele genocides heeft overleefd. De meeste Jezidi spreken het Noord-Koerdisch, een Koerdische taal; ongeveer elfduizend Jezidi spreken Levantijns Arabisch. Er is verschil van mening onder deskundigen en onder de Jezidi zelf of zij een afzonderlijke, etnische bevolkingsgroep zijn, of dat zij een religieuze minderheid vormen onder het Koerdische volk. Jezidi zijn namelijk geen moslim, maar rekenen zich tot het zogenoemde yezidisme, een afzonderlijke religie waarin gezag wordt toegekend aan onder meer de Bijbel, de Koran en diverse andere geschriften. Jezidi geloven dat je hun religie alleen kunt toebehoren door geboorte, niet door latere bekering.

Er is een complete Bijbel beschikbaar in het Noord-Koerdisch, in het Levantijns-Arabische zijn delen van de Bijbel beschikbaar. Het is niet bekend in hoeverre er christenen zijn onder de Jezidi. 


Gebed
•  Bid voor adequate hulp voor de getraumatiseerde Jezidi. Bid dat God de onpeilbaar diepe wonden geneest en hen laat zien welke waarde zij hebben voor Hem. Bid voor een plek waar zij in vrede zullen wonen.
•  Bid voor de werkers onder de Jezidi; bid voor zegen op hun werk. Bid voor meer werkers. Bid dat de Jezidi Jezus Christus leren kennen als Verlosser en Heer.
•  Bid voor de Levantijns-Arabische groep, dat nog onvertaalde delen van de Bijbel en andere materialen zoals de Jezus-film in hun taal beschikbaar zullen komen.