People International

Kabardian

Aantal: 1.773.000

Landen: Rusland, Turkije en Oezbekistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,1%

Materialen: Nieuw Testament

Aantal zendelingen nodig: 36

De Kabardian
De Kabardian-cultuur heeft diepgewortelde tradities en normen die de levensstijl en het gedrag van de gemeenschap sterk beïnvloeden. De 'khabze', de morele code die de Kabardian naleven, speelt een centrale rol in hun samenleving. Deze code legt de nadruk op de waarden van moed, betrouwbaarheid, vrijgevigheid en gastvrijheid. Hebzucht, verlangen naar bezittingen en uiterlijk vertoon worden als schandelijk beschouwd, terwijl moed en vrijgevigheid worden aangemoedigd.

Gastvrijheid is bijzonder belangrijk, en volgens de 'khabze' is een gast niet alleen een gast van het gastgezin, maar ook van het hele dorp en de clan. Zelfs vijanden worden als gasten beschouwd wanneer ze een huis betreden, en het is een plicht om gastvrij voor hen te zijn.

Een sleutelfiguur in de Kabardian-cultuur is de 'Thamade', vaak een oudere persoon die verantwoordelijk is voor evenementen zoals bruiloften. De 'Thamade'-status wordt bereikt door degenen die de 'khabze' naleven en een bepaalde leeftijd bereiken.

Naast deze traditionele waarden en normen heeft de Kabardian-gemeenschap ook te maken met hedendaagse uitdagingen, zoals de vermenging van volksislam met heidense gebruiken en de aantrekkingskracht van extremisme onder jongeren. Het is belangrijk om te bidden voor open harten, begrip en vrede binnen de Kabardian-gemeenschap, evenals voor degenen die werken aan het delen van het evangelie met hen.


Gebed
• Bid dat geestelijke barrières die het evangelie weerhouden, worden afgebroken.
• Bid om vrijmoedigheid, liefde, eenheid en visie voor de gelovigen die er zijn, dat zij het Licht van Jezus laten schijnen.
• Bid dat de Heer van de oogst mensen voorbereid die het goede nieuws zullen horen en zullen geloven en het ook liefdevol en moedig zullen delen in hun hele netwerk.