People International

Karachay

Aantal: 250.900

Landen: Rusland, Kirgizië, Kazachstan en Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,02%

Materialen: Nieuw Testament en de Psalmen 

Aantal zendelingen nodig: 8

De Karachay
De Karachay hebben eeuwenlang te kampen gehad met onderdrukking. In de veertiende eeuw werden ze gedwongen zich tot de islam te bekeren, waarna ze in de negentiende eeuw werden veroverd door Rusland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen ze onder Duitse bezetting, waarop velen van hen de Duitsers accepteerden. Na de oorlog deporteerde Stalin ongeveer 80.000 Karachay vanuit de Kaukasus naar afgelegen gebieden in Centraal-Azië als straf voor hun samenwerking met de Duitsers. Ongeveer 35% van de Karachay kwam om tijdens deze gedwongen verhuizing, maar later keerde het merendeel terug naar hun thuis in de Kaukasus.

Net als andere volken in de Kaukasus leefden de Karachay lange tijd geïsoleerd van de buitenwereld, wat resulteerde in een sterke eigen cultuur en een diepe hechting aan tradities en religie, ondanks de verschillende bezettingen die ze hebben doorstaan. Binnen dit volk zijn de clans goed georganiseerd.

Hoewel de Karachay zich aan de ene kant toewijden aan plichtsgetrouwheid, zitten ze aan de andere kant vast in een cyclus van wraak, corruptie en dronkenschap. Genade en vergeving lijken geen rol te spelen in het leven van de Karachay. Het volk heeft een turbulente geschiedenis doorgemaakt, maar hun veerkracht en vasthoudendheid aan tradities getuigen van een diepgewortelde identiteit. Het is een uitdaging voor de Karachay om zich los te maken van de negatieve aspecten van hun geschiedenis en ruimte te bieden aan genade en verzoening voor een hoopvolle toekomst. Uit recente rapporten blijkt dat er ISIS-militanten zijn komen wonen onder de Karachay in de Kaukasus en dat er een toename is van radicale islam. 

Gebed
• Bid voor de gelovigen onder de Karachay. Vandaag de dag is van zo’n vijftig Karachay bekend dat ze Jezus volgen.
• Bid voor christenen die uitreiken naar de Karachay om het evangelie te delen en de gelovigen die er zijn te discipelen.
• Bid dat het Nieuwe Testament en de Psalmen wijd verspreid worden onder de Karachay.