People International

Karakalpak

Aantal: 912.900 

Landen: o.a. Oezbekistan, Turkije en Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel, ook online en (delen) op audio, Jezusfilm 

Aantal zendelingen nodig: 23

De Karakalpak
De Karakalpak wonen hoofdzakelijk in Oezbekistan, maar er zijn ook minderheden woonachtig in onder meer Turkije, Iran en diverse andere Centraal-Aziatische landen. De naam van de Karakalpak betekent zwarte hoed, de mannen van dit volk dragen nog altijd kleine zwarte hoeden. In totaal telt de bevolkingsgroep ruim negenhonderdduizend mensen.

De Karakalpak leven onder andere van verbouw van katoen; daarnaast verbouwen ze ook groenten en hoeden ze schapen en geiten. Ze spreken het Karakalpak; er zijn twee hoofddialecten, waarvan de een dichtbij het Oezbeeks ligt en de ander op het Kazachs lijkt. Veruit de meeste Karakalpak rekenen zich tot de soennitische islam. Velen zijn arm en hebben beperkt toegang tot onderwijs en medische voorzieningen.

De Bijbel is compleet in het Karakalpak vertaald; daarnaast zijn ook andere materialen waaronder de Jezus-film in het Karakalpak beschikbaar. Het is niet bekend hoeveel christenen er onder de Karakalpak zijn.  


Gebed 
• Bid voor werkers die bereid zijn om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken onder de Karakalpak. 
• Bid voor mogelijkheden om ook in praktische noden van de Karakalpak te voorzien, waaronder onderwijs en medische voorzieningen.
• Bid dat de Karakalpak de waarheid gaan zoeken; bid dat God hun hart zacht en ontvankelijk maakt voor Jezus Christus.
• Bid voor de enkele christenen onder de Karakalpak; bid dat hun geloof veel vrucht draagt, zodat Gods getuigenis in hun leven hun volksgenoten zal aanspreken.