People International

Kasjmiri

Aantal: 9.235.000 

Land: Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 26

De Kasjmiri
Er leven ongeveer 1,3 miljoen Kasjmiri in Pakistan, naast nog eens bijna acht miljoen Kasjmiri die over de grens in India leven. Bij de dekolonisatie van het Engels-Indische rijk in 1947 werden India en Pakistan van elkaar gescheiden. Hoewel Kasjmir het liefst onafhankelijk was geworden van beide landen, werd hun land bij de scheiding juist verdeeld.

De Kasjmiri zijn afstammelingen van Indo-Arische immigranten en zijn over het algemeen lang en licht van huidskleur. Ze zijn erg gastvrij en ontvangen hun gasten graag met thee. Veel Kasjmiri werken in de agrarische sector, ze verbouwen onder andere rijst, maïs, gerst, linzen en diverse soorten fruit. Een deel van hen houdt ook kuddes die het wereldberoemde en hoogstaande kasjmier-wol produceren.

Er is zeer weinig bekend over christenen onder de Kasjmiri in Pakistan. Wel is bekend dat christenen worden gezien als immorele en ontaarde mensen, die vervolgd moeten worden. De Kasjmiri hebben de sterke overtuiging dat de Bijbel niet juist kan zijn, omdat het de Koran tegenspreekt. 

Gebed
• Bid dat God de harten van de Kasjmiri ontvankelijk zal maken voor de waarheid van het evangelie van Jezus Christus.
• Bid dat God christenen onder de Kasjmiri zal beschermen. Bid ook dat Hij hen wijsheid en moed geeft om het Evangelie waar mogelijk te delen.
• Bid dat de Heilige Geest het werk van kerken en zendingsorganisaties onder de Kasjmiri overvloedig zal zegenen.