People International

Kazachen

Aantal: 17.864.200 

Landen: o.a. Kazachstan, China, Oezbekistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 332

De Kazachen
De Kazachen zijn het op één na grootste islamitische volk van Centraal-Azië. Verreweg de meeste Kazachen wonen in Kazachstan, een zeer uitgestrekt land in Centraal-Azië dat grenst aan Rusland, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en China. Het land was van 1936 tot 1991 een onderdeel van de toenmalige Sovjet-Unie. De Kazachen hebben een eigen taal, het Kazachs. Opvallend is dat veel Kazachen zijn geëmigreerd naar in totaal 24 andere landen zowel binnen als buiten Centraal-Azië. De meeste Kazachen rekenen zich tot de islam.

Traditioneel waren de Kazachen nomadische herders; dit is echter veranderd gedurende de 20e eeuw. Naarmate de industrie zich ontwikkelde, werd hun economie en cultuur in belangrijke mate afhankelijk van Rusland.

Er zijn naar schatting ruim twaalf duizend evangelische, Kazachse christenen en dit aantal groeit. Daarnaast zijn er naar schatting veertig Kazach-talige kerken. De meeste Kazachen wonen in landen waar zij te maken hebben met vervolging van de overheid.  


Gebed
• Prijs God voor het groeiende aantal Kazachse christenen. Bid dat zij het Woord van God goed zullen leren kennen en toepassen. Bid ook voor hun bescherming.
• Bid voor goed trainingsmateriaal in de Kazachse taal voor predikanten. Bid voor gezonde, christelijke gemeenschappen met een sterk getuigenis voor hun naaste omgeving.
• Bid dat mensen met sleutelposities in de Kazachse cultuur en samenleving tot geloof zullen komen, opdat velen hun voorbeeld zullen volgen.