People International

Keriya

Aantal: 800

Landen: China

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 1

De Keriya
De Keriya, een volk dat deel uitmaakt van de Oeigoeren, woont in China. Ongeveer honderd gezinnen bevinden zich in het uiterste zuidelijke punt van de Taklamakan Woestijn bij de oude oase Wumi. Historische verslagen over nederzettingen in dit oase gebied dateren uit de Han-dynastie (225 v.Chr. - 220 n.Chr.). De oude geschriften zeggen dat daar ‘kolonisten en krijgers’ woonden. Keriya werd beschouwd als een steunpunt op de Grote Zijderoute en speelde een rol als handelscentrum in Oost-Turkestan. In de dertiende eeuw werd deze plaats bezocht door de beroemde Italiaanse reiziger Marco Polo. Hij beschreef Keriya als een stad waar ‘mensen Mohammed aanbidden’ en ‘een comfortabele levensstijl leiden’.

De Keriya leven in verspreide gemeenschappen, en de enige manier om het gebied te bezoeken is vaak door de droge Keriya-rivierbedding naar het noorden te volgen, aangezien er geen wegen zijn. De huizen hebben platte daken, zijn vaak van leem gebouwd en worden omgeven door bomen en kleine grachtjes die de percelen bevloeien. Echter, door het Chinese overheidsprogramma zijn Oeigoerse wijken aan het verdwijnen, en Han-Chinezen worden aangemoedigd in deze gebieden te wonen, wat het traditionele karakter van Keriya aantast.

De Keriya hebben het evangelie nog nooit gehoord, en ze vormen een aanzienlijke uitdaging voor zendelingen vanwege hun afgelegen locatie in de Taklamakan Woestijn. Taklamakan is een Turks woord dat betekent ‘velen gaan naar binnen, maar weinigen komen naar buiten’. 

Gebed
• Bid dat de Keriya een honger en dorst zullen krijgen naar de gerechtigheid.
• Bid dat er een beweging van de Heilige Geest op gang komt die mensen zal trekken tot Jezus.
• Bid dat er zendelingen zullen uitreiken naar de Keriya met het evangelie.