People International

Khik (Wakhi)

Aantal: 124.000

Landen: Afghanistan, Pakistan, Tadzjikistan, China

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 4

De Khik
De Khik, die eeuwenlang in een geïsoleerd gebied leefden, worden beschreven als inwoners van afgelegen en eenzame bergen, zoals Marco Polo al meer dan 700 jaar geleden opmerkte. De Khik hebben een diep respect voor adelaars, die, net als zijzelf, in deze afgelegen bergachtige omgeving leven. De gemeenschap leeft in grote families, met de oudste man als het hoofd. Ze trouwen meestal binnen hun eigen groep, en voor een huwelijk moet een prijs worden betaald aan de familie van de bruid, vaak in de vorm van vee, kleding en zilver.

Hoewel de Khik al eeuwenlang sjiitische moslims zijn, hebben ze veel van hun animistische rituelen behouden. Ze vertrouwen sterk op amuletten om boze geesten af te weren. Deze amuletten zijn kleine doosjes die om de nek worden gedragen en stukjes papier bevatten waarop een islamitische geestelijke heeft geschreven.

Zweedse missionarissen waren in de jaren twintig en dertig actief in de zuidelijke regio Xinjiang. Hoewel meer dan 200 moslims zich bekeerde, waren er geen Khik bij dat aantal inbegrepen. Er zijn tot op heden geen Khik-christenen bekend. Er is een poging gedaan om het evangelie van Lukas in de Khik-taal te vertalen. 

Gebed
• Bid voor werkers die zullen uitreiken naar de Khik.
• Bid dat de harten van de Khik voorbereid worden en tot Jezus getrokken zullen worden.
• Bid dat er predikers voorbereid worden om het goede nieuws van Jezus te gaan brengen aan de Khik.