People International

Kirgiezen

Wereldpopulatie: 4.858.000

Landen: o.a. Kirgizië, Afghanistan en Kazachstan

Hoofdreligie: Islam

Aantal christenen: 0,6%

Bijbelvertaling: Volledig

De Kirgiezen houden meer vast aan hun traditionele levenswijze als nomadische veehouders dan elk ander Centraal-Aziatisch volk. Ook hebben ze hun stammenstructuur behouden. Toch wisselen steeds meer Kirgiezen het nomadische leven in voor een stabieler bestaan in dorpen en stedelijke gebieden. De meeste Kirgiezen beschouwen zichzelf moslim, hoewel het Sjamanisme en Tengriisme ook worden beoefend. Bij bijna alle Kirgizische gelovigen moet dan ook demonische macht verbroken worden als ze zich bekeren.

• Bid dat de Heer van de oogst om arbeiders naar Kirgizië zal sturen.
• Bid dat God gebedsgroepen zal oprichten om naar Kirgizië te gaan en de duisternis te verbreken door aanbidding en voorbede.
• Bid dat God gunst en wijsheid zal verlenen aan de zendingsorganisaties die zich op de Kirgiezen richten.

koerden
kazachen