People International

Kirgiezen

Aantal: 5.839.800 

Landen: o.a. Kirgizië, Oezbekistan en China 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 119

De Kirgiezen
Hoewel de meeste Kirgiezen in Kirgizië wonen, zijn er ruim één miljoen Kirgiezen verspreid over acht andere Centraal-Aziatische landen en over verschillende landen buiten Centraal-Azië. Het volk is verwant aan het Turkse volk en rekent zich overwegend tot de islam. Hoewel de meeste Kirgiezen zichzelf als moslim beschouwen, zijn er ook invloeden van het Sjamanisme en Tengriisme.

De Kirgiezen houden meer vast aan hun traditionele levenswijze als nomadische veehouders dan elk ander Centraal-Aziatisch volk. Zo hebben ze in tegenstelling tot diverse andere Centraal-Aziatische volken, hun stammenstructuur behouden. Toch wisselen steeds meer Kirgiezen het nomadische leven in voor een stabieler bestaan in dorpen en stedelijke gebieden.

Er zijn naar verwachting enkele duizenden gelovigen onder de Kirgiezen, zowel in Kirgizië zelf als onder de Kirgiezen elders in Centraal-Azië. Verreweg de meeste Kirgiezen leven in landen waar sprake is van vervolging, hetzij vanuit de familie of hetzij vanuit de overheid. Het is voor veel Kirgiezen een zeer grote stap om christen te worden.  

Gebed
• Dank God voor de complete Bijbel in het Kirgizisch. Bid dat de Bijbel en de aanvullende materialen ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden door de Kirgiezen.
• Bid dat er bidders zullen opstaan die voorbede zullen doen voor de Kirgiezen, opdat het Licht van Jezus Christus zal doorbreken en de spirituele duisternis zal wijken. Bid ook voor werkers onder de Kirgiezen, mensen die het evangelie aan hen willen uitleggen.
• Bid dat God voor gezonde, christelijke gemeenschappen onder de Kirgiezen. Bid dat Gods getuigenis in hun leven zo krachtig zal zijn dat het aanstekelijk zal zijn en anderen zal helpen zich ook aan Jezus over te geven.