People International

Kist

Aantal: 10.100

Landen: Georgië en Rusland 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Aantal christenen: 0.07%

Materialen: Bijbelvertaling 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Kist
De term 'Kist' verwijst naar etnische Tsjetsjenen die zich in de achttiende eeuw vestigden in de Pankisi-kloof in Georgië, waar ze vandaag de dag nog steeds wonen. De Georgiërs gaven hen destijds de naam 'Kist', hoewel ze nu Georgisch spreken en Georgische achternamen dragen. Desondanks koesteren ze nog steeds Tsjetsjeense gebruiken in hun cultuur. Als echt bergvolk staan de Kist bekend om hun trots, eerlijkheid en rechtvaardigheid, met een karakter dat als hard en koel wordt beschouwd. Bloedwraak blijft door de tijd heen aanwezig, maar vriendschap is ook van groot belang; ze zijn zelfs bereid hun leven te geven voor een goede vriend.

Kenmerkend voor de Kist is hun gastvrijheid en respect voor ouderen. Traditioneel begroet de oudste man in huis een gast en biedt deze een ereplek aan, waarbij de gast niet alleen gast is van het huis, maar van het hele dorp. De Kist zijn georganiseerd in clans, waarbij het hoofd van de familie de leiding heeft en de gemeenschap wordt bestuurd door democratisch gekozen raadsleden. Strikte verantwoordelijkheidsverdelingen bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke familieleden.

Ondanks dat het merendeel van de Kist moslim is, vermengen ze hun religie met oude gebruiken en geloven, wat hen onderscheidt van de overwegend orthodox-christelijke Georgiërs. De vallei waar de Kist wonen, heeft echter turbulentie ervaren met de komst van Tsjetsjeense vluchtelingen en de opkomst van extremisme. Velen zijn geronseld door extremistische groepen, wat heeft geleid tot een verandering in de aard van de islam in de regio. De meerderheid van de Kist leeft van het land, maar werkgelegenheid is schaars, vooral voor jongeren met een hogere opleiding.

De Kist dragen een unieke mix van tradities en uitdagingen met zich mee, waarbij hun sterke gemeenschapsbanden en vasthoudendheid aan oude waarden een essentieel onderdeel vormen van hun identiteit in een snel veranderende wereld. 

Gebed
• Bid dat de Kist honger en dorst zullen krijgen naar de gerechtigheid.
• Bid dat er zendelingen onder de Kist zullen komen wonen en werken en dat de harten van de Kist worden voorbereid en zacht zullen zijn voor het evangelie.
• Bid dat de Heilige Geest zal werken onder de leiders van de families en de gemeenschap, zodat zij de boodschap van Jezus door zullen geven aan de mensen om hen heen.