People International

Koerden

Wereldbevolking: 36.144.000

Landen: o.a. Turkije, Iran, en Irak

Hoofdreligie: Islam

Aantal christenen: 0,0%

Bijbelvertaling: Volledig

De Koerden zijn een stammenvolk die tot voor kort als nomaden leefden in de Turkse bergen. Er zijn er veel splitsingen binnen het volk door interne onenigheden. Ze verlangen al lange tijd naar een eigen land genaamd Koerdistan, dat hun was beloofd toen ze de geallieerden hielpen de Turken te verslaan in de eerste wereldoorlog. Door de navolgende Turkse onafhankelijkheidsoorlog is dit niet doorgegaan. In Turkije worden de Koerden als een bedreiging gezien en is in het openbaar Koerdisch spreken een misdrijf.

• Bid voor bescherming van de Koerden. 
• Bid dat Koerden hun heil zoeken in Jezus, in plaats van in een natie. 
• Bid dat de Heer gebedsteams op zal richten die zullen beginnen met aanbidding en voorbede.

ainu
kirgiezen