People International

Koerden

Aantal: 38.412.000

Landen: o.a. Turkije, Irak en Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt

Materialen: varieert per etnische subgroep 

Aantal zendelingen nodig: 794

De Koerden
De Koerden vormen het grootste volk ter wereld dat geen eigen land heeft. Zij leven voornamelijk in Turkije, Irak en Iran; echter is er een zeer wijdverspreide diaspora verdeeld over nog zo’n zestig landen in zowel Centraal-Azië als daarbuiten. Er zijn in totaal dertien subgroepen onder de Koerden, die ten dele het gevolg zijn van verscheidenheid in taal en religie (waaronder soennitische en sjiitische islam). Van oorsprong is er een stammenstructuur.

Het Koerdische volk staan bekend om hun warmte en gastvrijheid, hun veelkleurigheid en eigenheid, hun eer, saamhorigheid en vastberadenheid. De Koerden hebben een zeer lange historie van vervolging en onderdrukking die doorgaat tot op de dag van vandaag. Zo is in sommige landen waar Koerden wonen het spreken van Koerdisch verboden en worden Koerden vanwege hun identiteit bij voorbaat al als bedreiging gezien. Ook onderling is men bekend met rivaliteit en conflict.

Wereldwijd zijn er naar schatting ruim 75.000 Koerdische christenen. De meeste Koerden in Centraal-Azië wonen in landen waar vervolging is van christenen, hetzij vanuit de overheid, hetzij vanuit de familie. Binnen Koerdische gemeenschappen kan bekering tot het christendom van iemand uit de familie worden ervaren als aantasting van de eer.  

Gebed
• Dank God voor de complete Bijbel en aanvullende materialen voor enkele grote Koerdische subgroepen. Bid dat de Bijbel en aanvullend materiaal ook beschikbaar zal komen voor de kleinere subgroepen.
• Dank voor de Koerdische christenen. Bid voor bescherming van de Koerden, zowel voor de christenen als voor hen die dat (nog) niet zijn.
• Bid dat Koerden hun identiteit zoeken en vinden in Jezus Christus, opdat zij tot hun doel en bestemming zullen komen en God eer zullen geven met hun leven.