People International

Krimse Tataren

Aantal: 588.500 

Landen: o.a. Turkije, Oezbekistan, Rusland 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 10

De Krimse Tataren
De Krimse Tataren komen, net als de Tataren, oorspronkelijk uit Mongolië. Ze spreken een eigen taal, het `Krimse` Tataar. Hun tweede taal is het Tataars. Ze kwamen in de 13e eeuw in Oost Europa. Omstreeks 1400 vestigden ze zich op de Krim. In de Tweede Wereldoorlog zijn velen gedood of gedeporteerd naar diverse Centraal-Aziatische landen.

De Krimse Tataren hebben een hechte familiecultuur. Vaak wonen twee of drie generaties in één huis. Tijdens hun feesten wordt gezongen en maken ze muziek, waar ze enorm van houden.
De meeste Krimse Tataren rekenen zich tot de soennitische islam. Vanuit het verleden hebben ze, net als de andere Tataren, negatieve ervaringen met orthodoxe christenen, die hen onder dwang wilden bekeren.

Er zijn naar schatting enkele honderden christenen onder de Krimse Tataren. Er is weinig bekend over hun situatie.  


Gebed
• Bid dat de Krimse Tataren recht wordt gedaan. Bid dat God het volk geneest van wonden uit het verleden. 
• Bid dat Jezus zich aan hen zal openbaren en dat zij redding mogen vinden in Hem.
• Bid de Krimse Tataren op zoek gaan de waarheid en dat de waarheid van het evangelie van Jezus Christus hen zal vrijzetten.
• Bid voor werkers die uitreiken naar de Krimse Tataren, mede door muziek.