People International

Kulobi

Aantal: 882.000

Landen: Tadzjikistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 17

De Kulobi
De Kulobi vormen een belangrijke subgroep in Tadzjikistan en hebben een geschiedenis die getekend is door de recente oorlog en politieke invloed. Na de val van de Sovjet-Unie in 1990 was er zeven jaar lang oorlog in Tadzjikistan, waarbij duizenden mensen omkwamen en het land ernstige schade opliep. Gedurende deze periode waren de Kulobi een dominante groep in de regering en de economie.

De brutaliteit van de gevechten en de impact van de oorlog schokten de bevolking, en velen werden gedwongen te vluchten, vooral naar Afghanistan. Tadzjikistan heeft nog steeds te maken met de nasleep van deze oorlog, met voortdurende uitdagingen op het gebied van herstel en economische ontwikkeling. Het land wordt beschouwd als het armste in Centraal-Azië.

Traditioneel waren de Kulobi betrokken bij veeteelt en landbouw, maar tegenwoordig werken velen van hen in de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ondanks de groei van de economie en hun aanwezigheid in verschillende sectoren, zijn er nog steeds elementen van heidense gebruiken in hun geloofspraktijken.

De Kulobi zijn moslim, maar daarnaast houden ze zich ook bezig met heidense gebruiken. Ze geloven in de natuurgeesten en deze geesten moeten tevreden gehouden worden want anders kunnen ze onheil brengen. Voor zover bekend zijn er geen gelovigen onder de Kulobi. De Bijbel en de Jezus-film zijn echter wel vertaald in het Tadzjieks, hun officiële taal.

Het is duidelijk dat trots op hun positie in de maatschappij een belangrijk aspect van hun identiteit is. Het kan echter een uitdaging zijn om het evangelie onder hen te verspreiden, omdat trots soms mensen kan weerhouden om Jezus te aanvaarden. Het belangrijkste is dat ze het begrip ontwikkelen dat alleen Jezus Christus zonden kan vergeven en eeuwig leven kan schenken. Het delen van het evangelie en het tonen van de liefde van Christus kan een cruciale rol spelen in het bereiken van de Kulobi met het christelijk geloof. 

Gebed
• Bid dat de harten van de Kulobi ontvankelijk zullen zijn voor Jezus. Dat trots en zelfingenomenheid geen stand zal houden, maar dat zij nederig worden om Jezus te ontvangen.
• Bid dat er werkers voor lange termijn naar de Kulobi gaan om onder hen te wonen en het leven van Jezus uit te leven.
• Bid dat de Heilige Geest de gelovigen die in deze regio wonen visie zal geven voor uitreiken naar de Kulobi en hen deze gebedslast geeft.