People International

Kumyk

Aantal: 510.900

Landen: Rusland, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,01%

Materialen: Nieuw Testament

Aantal zendelingen nodig: 14

De Kumyk
De Kumyk spreken een taal die tot de Turkse taalgroep behoort, en ze hebben zich in de 9e eeuw bekeerd tot de islam. Ze hebben een rijke cultuur met eigen muziek, dans, kunst en trouwceremonies. Vooral in de Kaukasus, met name in Dagestan, wonen veel Kumyks (ongeveer 507.000). In 1944 werden ze echter onder leiding van de regering van Stalin gedeporteerd naar Centraal-Azië, wat leidde tot de vernietiging van een groot deel van hun cultureel erfgoed. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een vorm van etnocide, waarbij een cultuur bewust wordt vernietigd.

Ondanks deze moeilijke geschiedenis proberen de Kumyk hun cultuur te herstellen. Ze worden gerespecteerd in Dagestan voor hun bijdragen aan literatuur, kunst en economie. Kumyks trouwen meestal binnen hun eigen groep en huwelijken worden vaak gearrangeerd. Het krijgen van zonen wordt als een zegen van Allah beschouwd.

Kumyks zijn samen met andere etnische groepen in de Kaukasus betrokken bij etnische en maffia-strijd om de politieke en economische macht in Dagestan. Samen met het Tsjetsjeense conflict, wat zich ook afspeelt in de regio, zorgen deze rivaliteiten voor een dramatische verslechtering van de veiligheid in Dagestan.

Ongeveer honderd Kumyk zijn bekend als volgelingen van Jezus, maar vanwege de islamitische samenleving in Dagestan lopen zij het risico op afwijzing, vervolging en bedreiging voor hun leven. Daarom komen Kumyk-christenen over het algemeen niet openlijk uit voor hun geloof. 

Gebed
• Bid dat de Kumyk gaan inzien dat het volgen van Jezus niet iets is wat alleen voor Europeanen is, maar dat Jezus ook voor hen is gekomen.
• Bid voor de paar gelovigen onder de Kumyk dat zij staande blijven en moedig zullen zijn in het volgen van Jezus. Dat zij ondanks druk en vervolging een getuigenis zullen zijn voor de mensen om hen heen.
• Bid dat in het bijzonder de harten van de leiders open zullen staan voor het evangelie.