People International

Larestani

Aantal: 125.000 

Land: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel (op app) en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 3

De Larestani
De Larestani komen oorspronkelijk uit het gelijknamige dorp Lar en de gelijknamige wijdere regio Larestan, gelegen in het zuidwesten van Iran. Omdat de Larestan is één van de economisch minst ontwikkelde gebieden van Iran is, zijn veel Larestani verhuisd naar andere delen van Iran. Ze spreken een eigen taal, het Lari; deze taal is sterk gelieerd aan het Farsi. De Larestani zijn ook cultureel sterk verbonden met de Perzische cultuur. Ze hebben een rijk literair erfgoed en de werken van een aantal van hun dichters zijn gepubliceerd in het Farsi, de voertaal van Iran. Veruit de meeste Larestani rekenen zich tot de islam.

De Larestani die in Larestan zijn gebleven, zijn veelal agrariërs. Ze houden schapen, paarden en kamelen. Ook verbouwen ze onder andere katoen, tabak, mosterd en sesam.

Het is niet bekend of er onder de Larestani christenen zijn. Hoewel er een complete Bijbel-app is en aanvullende audio-materialen, is het niet bekend of de Larestani het evangelie daadwerkelijk gehoord te hebben.  


Gebed
• Dank God voor de complete Bijbel-app en aanvullend audio-materiaal. 
• Bid dat de Larestani een verlangen mogen krijgen naar een relatie met de Levende God en dat ze deze materialen zullen gebruiken.
• Bid dat God belangrijke leiders en sleutelfiguren zal overtuigen van het evangelie van Jezus Christus en dat zij Zijn liefde met hun volk zullen delen.
• Bid voor gezonde, christelijke gemeenschappen onder de Larestani.