People International

Lezgin

Aantal: 829.700 

Landen: o.a. Rusland en Azerbeidzjan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 23

De Lezgin
De Lezgin wonen hoofdzakelijk in Rusland en Azerbeidzjan. Daarnaast zijn er kleine minderheden van meestal enkele duizenden in diverse andere, vaak Centraal-Aziatische landen. De naam Lezgin komt uit het Turks en betekent `wonend in de hooglanden`. In totaal telt de bevolkingsgroep ruim achthonderdduizend mensen.

Veel Lezgin hoeden schapen en geiten voor hun levensonderhoud; van de wol van de schapen maken ze tapijten. De Lezgin hebben hun eigen taal, het Lezgi. De meeste Lezgin rekenen zich tot de islam, daarbij zijn velen van hen ook beïnvloed door animistische overtuigingen.

De Lezgin hebben het Nieuwe Testament in hun eigen taal; ook zijn een audioversie van de Bijbel en de Jezus-film beschikbaar. Er zijn naar schatting ruim honderd christenen onder de Lezgin. 
 

Gebed
• Bid voor de ruim honderd christenen onder de Lezgin, dat zij mogelijkheden zullen vinden het evangelie van Jezus Christus te delen met hun families en clans. 
• Dank voor het Bijbelvertaalwerk en bid dat de hele Bijbel vertaald en gelezen zal worden. 
  • Bid dat er christenen wereldwijd zullen gaan bidden voor de Lezgin en dat er deuren open zullen gaan om dit volk te dienen en op te bouwen in het geloof.