People International

Lor

Aantal: 3.081.000 

Landen: Iran, Irak 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: (delen van de) Bijbel op audio voor noordelijke Lor 

Aantal zendelingen nodig: 61

De Lor
De Lor bevolkingsgroep woont hoofdzakelijk in Iran, een kleine minderheid woont in Irak. De Lor worden onderscheiden door taal en geografische woonplaats in de noordelijke Lor en de zuidelijke Lor. De noordelijke Lor wonen in de provincie Lorestan in het zuidwesten van Iran en op dezelfde hoogte aan de andere kant van de grens met Irak. De zuidelijke Lor leven net iets zuidelijker en alleen in Iran. In totaal telt de bevolkingsgroep ruim drie miljoen mensen.

Veel Lor leven als nomaden en wisselen van woonplaats in de verschillende seizoenen. Lor staan ook wel bekend om hun talent ten aanzien van paardrijden en poëzie. De meeste Lor rekenen zich tot de sjiitische islam.

Voor de noordelijke Lor zijn delen van de Bijbel beschikbaar, evenals de Jezus-film en de audio-versie van de evangeliën. Voor de zuidelijke Lor is alleen de audio-versie van de evangeliën beschikbaar. Onder de noordelijke Lor in Irak zijn enkele christenen.  

Gebed
•  Bid voor de christenen onder de Lor, dat zij vrijmoedig zullen zijn in het delen van het getuigenis van Jezus. Bid voor bescherming van de christelijke Lor. Bid voor de vorming van christelijke groepen waarin men Bijbels onderwijs met elkaar deelt en elkaar opbouwt in het geloof.
•  Bid dat de nomadische families van de Lor Gods liefde zullen leren kennen en ontvankelijk gaan zijn voor de boodschap van het evangelie.
•  Bid dat zowel de noordelijke als de zuidelijke Lor een complete Bijbel in hun eigen taal tot hun beschikking zullen hebben.