People International

Mazanderani 

Aantal: 2.550.000 

Land: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende (audio) materialen 

Aantal zendelingen nodig: 51

De Mazanderani
De Mazanderani wonen in de noordelijke provincie Mazandaran in Iran, grenzend aan de Caspische Zee. Het volk is een etnische mix van voornamelijk Turkse stammen, Armeniërs en Russische immigranten. Ze spreken een eigen taal, het gelijknamige Mazanderani. De Mazanderani waren één van de laatste volken in Iran die zich tot de islam bekeerden. Hoewel de meeste Mazanderani zich tot de islam rekenen, is het één van de inheemse volken in Iran met de hoogste percentage christenen (naar schatting 1,67%).

De Mazanderani zijn beroemd vanwege het fokken van Arabische paarden. De landbouw is een belangrijke pijler van de economie in de provincie Mazanderan. De Mazanderani’s zijn relatief vaak ongeschoold.

Het feit dat de taal van de Mazanderani niet op schrift staat, vormt een mogelijke hindernis voor het evangelie. Er is weinig bekend over de precieze situatie van Mazanderani christenen. Daar Iran een zeer gesloten land is voor het evangelie, wordt aangenomen hun vrijheid en veiligheid (zeer) beperkt is.  


Gebed
• Dank God voor de christenen onder de Mazanderani. Bid voor hun bescherming en dat zij manieren vinden om samen te komen en elkaar te bemoedigen.
• Dank voor de delen van de Bijbel en aanvullende materialen die beschikbaar zijn op audio. 

• Bid dat de Mazanderani deze materialen zullen gebruiken en dat het hen zal helpen om tot geloof in Jezus Christus te komen. Bid dat de hele Bijbel in het Mazanderani vertaald zal worden.
• Bid voor ontvankelijkheid onder het volk voor het evangelie van Jezus Christus.