People International

Muhajirs

Aantal: 2.122.900 

Landen: o.a. in Iran, Turkije en Irak 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 43

De Muhajirs
De Muhajirs bevolkingsgroep is ook wel bekend als een van de Urdu-volken, die een veel bredere populatie vormen. Ze wonen hoofdzakelijk in de VS, in Saoedi-Arabië en in Canada. Er zijn ook nog een aantal minderheden van de Muhajirs die in Centraal-Azië zijn achtergebleven; zo wonen er 92.000 Muhajirs in Iran, 25.000 in Turkije en 4.400 in Irak.

De Muhajirs zijn een mix van Noord-Indiase, Pakistaanse en Arische volken. De Muhajirs zijn over vele landen verspreid, vaak na migratie vanwege economische redenen, maar eerder ook vanwege geweld en zelfs genocide. Ze spreken het Urdu. De meeste Muhajirs rekenen zich tot de soennitische islam en vinden herkenning in Perzische tradities.

Er is een complete Bijbel in het Urdu beschikbaar, evenals de online Bijbel, de Jezus-film en de audioversie van de evangeliën. In sommige landen waar de Muhajirs wonen, zijn kleine groepen christenen. 


Gebed
• Dank voor de complete Bijbel en de andere materialen die reeds beschikbaar zijn in het Urdu.
• Bid voor het wijdverspreide volk van de Muhajirs, dat de Heilige Geest hen een honger zal geven naar de waarheid. Bid dat zij toegang zullen hebben tot de Bijbel en tot andere Bijbelse materialen.
• Bid voor Gods krachtige werking onder de Muhajirs, dat zij Jezus Christus zullen aanvaarden als hun Verlosser en Heer.