People International

Murego-Gubden

Aantal: 40.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Murego-Gubden
De Murego-Gubden wonen in Dagestan, in de bergachtige regio ten westen van de Kaspische kuststad Izberbash. Historisch gezien waren ze actief in landbouw en veeteelt, met sommige mannen werkzaam als herders.

De bevolking bekeerde zich tot de islam in de vijftiende eeuw en worden beschouwd als de meest vrome moslims in de Kaukasus. Grote families zijn de norm, waar kinderen worden gezien als zegeningen van Allah. Drie generaties wonen vaak samen onder één dak, waarbij de zonen de verantwoordelijkheid hebben om voor hun ouders te zorgen wanneer zij ouder worden.

De Murego-Gubden worden beïnvloed door het salafisme, een conservatieve stroming binnen de islam, afkomstig uit Saoedi-Arabië. Deze invloed is duidelijk in hun strikte naleving van islamitische wetten en rituelen, wat leidt tot conservatieve kleding bij vrouwen. Ze verwerpen elke afwijking van de salafistische leer en kijken neer op praktijken als animisme en voorouderverering.

Murego-Gubden staat bekend om zijn religieuze toewijding en afzondering. In de jaren negentig omarmde een groep de gewapende jihad, en de Murego-Gubden werden een leverancier van mensen voor de gewapende ondergrondse bewegingen in de Noord-Kaukasus. De groep voerde talloze terroristische aanslagen uit tussen 2007 en 2010, voornamelijk gericht op veiligheidstroepen en later op infrastructuur.

Desondanks behouden de Murego-Gubden hun traditionele gebruiken en vieren ze zowel Russische als islamitische feestdagen. Ze dragen traditionele kleding, zingen oude liederen en dansen tijdens hun festiviteiten. Hoewel velen trouwen binnen hun eigen volk om hun cultuur te behouden, zijn er ook jongeren die de bergen verlaten voor stedelijke gebieden, waar ze vaak buiten hun gemeenschap trouwen en Russisch als hun primaire taal aannemen.  

Gebed
• Bid de Heer van de oogst dat Hij werkers uitzendt naar de Murego-Gubden om hen te vertellen Wie de Weg, de Waarheid en het Leven is.
• Bid voor openheid voor het evangelie bij de leiders van de Murego-Gubden.
• Bid voor de paar gelovigen die er zijn onder de Murego-Gubden, dat zij stand zullen houden en vol zullen zijn van de Heilige Geest en hun geloof zullen delen met familie en vrienden.