People International

Oezbeken

Aantal: 36.738.000 

Landen: o.a. Oezbekistan, Afghanistan, Tadzjikistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: varieert per subgroep 

Aantal zendelingen nodig: 734

De Oezbeken
Het Oezbeekse volk bestaat uit twee zeer grote subgroepen en een kleine subgroep: de noordelijke Oezbeken, de zuidelijke Oezbeken en de zogeheten Kataghan. De groepen worden onder meer onderscheiden vanwege hun verschillende talen, maar ook doordat zij in verschillende landen wonen. Zo wonen de noordelijke Oezbeken voornamelijk in Oezbekistan, al zijn er grote minderheden in Tadzjikistan, Kirgizië en andere landen zowel in Centraal-Azië als daarbuiten. De zuidelijke Oezbeken wonen hoofdzakelijk in Afghanistan. De Kataghan wonen voornamelijk in Tadzjikistan. Verreweg de meeste Oezbeken rekenen zich tot de islam.

Traditioneel waren de meeste Oezbeken semi-nomadische herders; tegenwoordig zijn zij voornamelijk boer of wonen en werken ze in grotere steden en dorpen. De boeren verbouwen onder andere katoen, fruit, groente en granen. De meeste Oezbeken die toegang hebben tot het evangelie wonen in steden. Waarschijnlijk zijn de meeste mensen op het platteland nog nooit in aanraking gekomen met het Goede Nieuws.

De noordelijke Oezbeken hebben de complete Bijbel in de eigen taal. Aangenomen wordt dat er onder hen zo’n tienduizend christenen zijn. De zuidelijke Oezbeken hebben alleen delen van de Bijbel, maar wel ook aanvullende materialen in hun eigen taal. Het wordt aangenomen dat er onder hen ook enkele honderden christenen zijn. De meeste Oezbeken wonen in landen waar vervolging is van christenen die voorheen moslim waren.  


Gebed
• Dank God voor de Oezbeekse christenen. Bid voor gezonde christelijke gemeenschappen. 
• Bid voor eenheid en waarheid onder christelijke leiders, zodat zij goede voorbeelden zullen zijn voor jonge gelovigen en zij die (nog) niet gelovig zijn.
• Dank God voor de complete Bijbel in het noord-Oezbeeks; bid dat de complete Bijbel ook in het zuid-Oezbeeks beschikbaar zal komen.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van Oezbeekse moslims ontvankelijk zal maken voor het evangelie van Jezus Christus.