People International

Oezbeken

Wereldpopulatie: 32.959.000

Landen: o.a. Oezbekistan, Mongolië en Afghanistan

Hoofdreligie: Islam 

Aantal christenen: 0,00%

Bijbelvertaling: Volledig

Traditioneel waren de meeste Oezbeken semi-nomadische herders; tegenwoordig zijn zij voornamelijk boer of wonen en werken ze in grotere steden en dorpen. De boeren verbouwen voornamelijk katoen, fruit, groente en granen. De meeste Oezbeken die toegang hebben tot het evangelie wonen in steden. Waarschijnlijk zijn de meeste mensen op het platteland nog nooit in aanraking gekomen met het Goede Nieuws. Tegenwoordig proberen islamitische fundamentalisten het beoefenen van een strikte toepassing van de islamitische wet te bevorderen.  

• Bid dat christelijke Oezbeekse leiders verenigd zullen zijn in hun evangelisatieactiviteiten.
• Bid dat nieuwe Oezbeekse christenen Gods Woord snel zullen begrijpen en zich inzetten voor een plaatselijke gemeenschap waar ze kracht vinden.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van Oezbeekse moslims zal verzachten tegenover christenen.

oeigoeren
PASHTUN