People International

Parya

Aantal: 6.400 

Landen: Tadzjikistan, Oezbekistan, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: onbekend 

Aantal zendelingen nodig: 3

De Parya
De Parya leven grotendeels in twee verschillende valleien in Tadzjikistan en Oezbekistan. Daarnaast wonen er enkele honderden in Afghanistan; dit is ook het historische thuisland van de Parya. Het volk heeft een eigen taal en deze wordt onderling nog veel gesproken. Als een vrouw uit de Parya trouwt met iemand buiten het volk, dan wordt van hem verwacht dat hij de taal leert en zich aanpast aan de cultuur van de Parya. De taal is op schrift gezet en in 2014 is het eerste boek in de Parya taal uitgegeven.

De meeste Parya zijn boer en verbouwen rijst, fruit en mais. De meeste Parya zijn moslim; ze geloven ook in geesten. Er is nog geen Bijbel in de taal van de Parya; het is niet bekend of er enige andere bijbelse materialen beschikbaar zijn. Het is ook niet bekend of er christenen zijn onder de Parya.  

Gebed
• Bid dat de Heer de weg vrijmaakt voor de Parya om het evangelie te horen, te ontvangen en erop te reageren.
• Bid de Heer van de oogst werkers uitzendt onder de Parya en bidt voor discipelen die met Gods hulp van binnenuit impact zullen hebben op het volk.
• Bid dat de nodige Bijbelse materialen beschikbaar zullen komen in het Parya, zodat ze Parya Gods Woord in hun eigen taal kunnen lezen en luisteren.