People International

Pashai

Aantal: 904.000 

Land: Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen Bijbelvertaling, enkele aanvullende materialen              

Aantal zendelingen nodig: 18

De Pashai
De Pashai wonen in Afghanistan. Ze spreken Pashai, een taal die verwant is aan het Dari. De Pashai bestaat uit vier etnische subgroepen, elke subgroep spreekt een zeer verschillend dialect.

De meeste Pashai verbouwen rijst; degenen die in hoger gelegen gebieden wonen verbouwen ook wel graan en mais. Het volk leeft in stammen en hebben een stamleider. Eer en mannelijkheid zijn erg belangrijk voor de Pashai; een goede man gedraagt zich als een waardig strijder. Ze hebben verder een rijke traditie aan liederen en folklore, die mondeling wordt doorgegeven.

Tot het eind van de 16e eeuw waren de Pashai overwegend boeddhistisch; sindsdien rekenen veruit de meeste Pashai zich tot de soennitische islam. In één van de subgroepen, de zuidwesterse Pashai, is bekend dat er enkele christenen zijn.  


Gebed
• Bid dat God de blokkades wegneemt om het evangelie te horen, te ontvangen en erop te reageren.
• Bid dat er bidders zullen zijn die trouw voorbede zal doen voor de Pashai. Bid dat de stamleiders onder de Pashai tot geloof zullen komen, zodat vele anderen hun voorbeeld zullen navolgen.
• Bid dat de Jezus-film en de Bijbel in hun eigen taal beschikbaar komt.