People International

Pashtun

Aantal: 90.291.000 

Landen: o.a. Pakistan, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: varieert per subgroep 

Aantal zendelingen nodig: 905

De Pashtun
Hoewel hun afkomst niet duidelijk is, geloven de meeste nu dat de Pashtun waarschijnlijk voortkomen uit een vermenging van de oude Ariërs en diverse andere volken. Het volk kent zo’n 270 verschillende subgroepen die van elkaar worden onderscheiden door taal, cultuur, geografisch leefgebied of een combinatie van deze factoren. Zeker de helft van alle Pashtuns woont in Centraal-Azië, voornamelijk in Pakistan en Afghanistan. Pashtun zijn over vele landen verspreid waaronder in India, de Verenigde Arabische Emiraten, Europa en de Verenigde Staten. De meeste Pashtun rekenen zich tot de islam.

Van de Pashtun wordt gezegd dat ze elegant, kleurrijk gekleed, gastvrij, attent, fel van haat en warm in vriendschap zijn. Ze zijn erg toegewijd aan hun geloof, omdat de islam voor hun kwam als een bevrijdende en verenigende kracht, die hun bevrijdde van het brahmanisme en de hardheid van het boeddhisme.

Deze sterke overtuiging in combinatie met sommige culturele aspecten, vormen een hindernis voor het evangelie. Er is geen informatie bekend over christenen onder de Pashtun. Er zijn voor diverse Pashtun in Centraal-Azië delen van de Bijbel en soms aanvullende materialen beschikbaar in de eigen taal.  


Gebed
• Bid dat God gebedsteams zal oprichten die geestelijke doorbraken zullen bewerken door aanbidding en voorbede.
• Bid dat de vele miljoenen Pashtun ontvankelijk zullen worden voor de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Bid dat zij mogen inzien dat de liefde van Christus de enige kracht is die werkelijk bevrijdt en verenigt.
• Bid voor de leiders en andere sleutelfiguren dat zij tot geloof zullen komen en goede voorbeelden mogen zijn voor hun volksgenoten.