People International

Perzen

Aantal: 43.567.400 

Landen: o.a. Iran, Afghanistan, Irak 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 827

De Perzen
De Perzen vormen één van de grootste bevolkingsgroepen uit Centraal-Azië. Het grootste deel van hen woont in Iran. Er is echter ook een grote diaspora in 42 andere landen in zowel Centraal-Azië als daarbuiten. De Perzen hebben hun eigen taal, het Perzisch, ook wel bekend als Farsi. De Perzen zijn meestal moslim door geboorte; een deel van de Perzen geeft vorm aan de islamitische religie, een deel ook niet. Sommigen voelen meer verwantschap met het Zoroastrisme, een monotheïstische religie die veel invloed had in Iran voordat islam dominant werd.

De Perzen staan bekend om hun rijke historie, hun oude beschaving en hun gastvrijheid. Door de geschiedenis heen hebben de Perzen een belangrijke bijdrage gegeven aan zowel wetenschap als kunst; Perzische literatuur en poëzie zijn wereldberoemd. Veruit de meeste Perzen wonen in Iran; hier gelden strenge, islamitische voorschriften. Dit leidt ertoe dat veel mensen zich genoodzaakt zien achter gesloten deuren te genieten van muziek, dans en sociaal samenzijn.

Hoewel de Perzische kerk nog altijd als onbereikt wordt gezien (minder dan 2% van het volk is christen) is het wel een van de snelst groeiende kerken wereldwijd. Veel Perzen zijn hongerig en op zoek naar waarheid. Gelovige Perzen in Iran komen in het geheim samen in kleine huiskerken.  


Gebed
• Dank God voor het wonder dat de Perzische kerk tot een van de snelst groeiende ter wereld behoort. Dank God voor de complete Bijbel en aanvullende materialen in het Perzisch.
• Bid voor geestelijk volwassen huiskerkleiders. Dit vormt een grote nood: vanwege de snelle groei, voelen vaak nog jonge gelovigen zich verplicht leiding te nemen, terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn, met alle gevolgen van dien.
• Bid dat God zichzelf krachtig zal blijven openbaren en dat zeer velen uit dit grote volk vrijgezet zullen worden door de waarheid van Jezus Christus.