People International

Punjabi

Aantal: 2.242.000 

Landen: o.a. Pakistan, Afghanistan, Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 45

De Punjabi
De Punjabi wonen van origine in het gebied Punjab, dat in Pakistan en Noordwest India ligt. Het is een zeer grote etnische groep die uiteenvalt in onder meer hindoes, sikhs en moslims.

De woorden panj en ab betekenen vijfstromengebied. Het gebied heeft een oude beschaving en ligt op de route naar India, waarlangs door de eeuwen veel verkeer en migratie was. De Punjabi zijn landbouwers en hebben verder een grote variëteit aan beroepen. Ze trouwen binnen hun eigen familiegroepen en zijn deel van een kastensysteem, van lage tot hoge lagen.

De islam werd door de Turken naar Pakistan en Afghanistan gebracht; van daaruit is het verspreid onder de westerse Punjabi in deze landen. Er zijn slechts enkele christenen onder hen. 


Gebed
• Bid voor de christenen onder de Punjabi dat ze Gods liefde zullen uitdelen aan hun eigen mensen.
• Bid dat de leiders van de dorpen tot geloof komen en er een sterke kerk komt.
• Bid voor gebedsteams en werkers die bereid zijn onder de Punjabi in Afghanistan en Pakistan te werken. Bid ook voor een effectief gebruik van de Bijbel en aanvullende materialen.