People International

Qajar

Aantal: 4.100

Landen: Iran

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 1

De Qajar
De Qajar vormen tegenwoordig een kleine groep die ooit een Turkse herders- en krijgers stam was en zich ontwikkelde tot een Perzische dynastie. Tijdens het tijdperk van 1794-1925, dat nu wordt erkend als een tijd van dynamische politieke en sociale verandering, slaagden de Qajar erin om Iran onafhankelijk te houden te midden van het westerse imperialisme. Ze transformeerden ook de traditionele samenleving met diverse volken tot een moderne Iraanse natie.

De Qajar-heersers, of sjahs, legitimeerden hun heerschappij door zichzelf de schaduw van God op aarde te noemen en steun te zoeken bij sjiitische religieuze leiders. Ze regeerden als absolute heersers van 1794 tot 1925, waarna sommige Qajar naar andere landen vluchtten, terwijl anderen in Iran bleven. Tot op de dag van vandaag bekleden Qajar hoge posities in de politiek, zakenwereld en andere sectoren, zoals politiek, leger, literatuur en entertainment.

De Qajar, inclusief vrouwen, spelen een belangrijke rol in de beweging voor meer rechten voor Iraanse vrouwen. Ze moedigen hun kinderen aan om een universitaire opleiding te volgen. De meeste Qajar trouwen binnen hun eigen gemeenschap, waarbij families huwelijken regelen met instemming van de jongeren. Bezittingen worden vaak overgeërfd door zonen, waarbij de oudste zoon de titel en het ouderlijk huis van zijn vader ontvangt. Qajar die hoger onderwijs hebben genoten, zijn vaak meer betrokken bij politiek, cultuur en bedrijfsleven dan bij religieuze aangelegenheden. 

Gebed
• Bid dat werkers een visie krijgen om de Qajar te bereiken voor Jezus en dat hun harten open zullen zijn om Hem te volgen.
• Bid dat de Heilige Geest werkt in de Qajar-families zodat het evangelie zich snel onder deze bevolkingsgroep zal verspreiden.
• Bid dat de Qajar hun invloedrijke posities in Iran zullen gebruiken om het evangelie te verspreiden.