People International

Qashqa'i 

Aantal: 1.044.000 

Land: Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel (audioversie) en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 21

De Qashqa'i
De Qashqa’i zijn een nomadisch volk dat woonachtig is in de enorme woestijnvlakten in het zuidwesten van Iran. Volgens overleveringen is het volk in de elfde eeuw vanuit andere landen in Centraal-Azië naar Iran getrokken en verblijven zij hier sindsdien. Er zijn allerlei pogingen gedaan om dit volk aan te laten passen aan de Iraanse cultuur en samenleving, echter de Qashqa’i hebben hun eigen gebruiken grotendeels weten te behouden. Ze spreken een eigen taal, het Qashqai Turki; deze taal staat niet op schrift. De meeste Qashqai rekenen zich tot de islam.

In de Qashqa’i samenleving bestaat de hogere klasse uit mannen die politiek actief zijn. Hun inkomsten en relatieve welvaart komt voornamelijk van de macht over land en eigendom van kuddes. Daarnaast kent men een middenklasse, dit zijn de arbeiders die bijvoorbeeld de schapen hoeden of het land bewerken. De laagste klasse zijn degenen die geen land en geen kuddes hebben; in deze groep wordt elk kind vanaf acht jaar geacht zelf inkomsten te genereren.

Het is niet bekend of er onder de Qashqai enige christenen zijn. Hoewel er delen van de Bijbel en aanvullende materialen in het Qashqai Turki beschikbaar zijn, wordt aangenomen dat de Qashqai zeer weinig mogelijkheden hebben gehad om kennis te nemen van het evangelie van Jezus Christus.  


Gebed
• Bid dat God een honger zal geven in de harten van de Qashqa’i en openheid voor het evangelie van Jezus Christus. 
• Bid dat leiders en sleutelfiguren onder de Qashqai tot geloof in Jezus zullen komen.
• Bid dat God arbeiders zal roepen en uitzenden naar de Qashqai.
• Bid dat God wijsheid, inzicht en strategie zal geven aan de wereldwijde kerk en zendingsorganisaties om de Qashqai te bereiken met het Goede Nieuws.