People International

Qizilbash

Aantal: 329.300

Landen: Afghanistan, Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 7

De Qizilbash
De Qizilbash wonen overwegend in Afghanistan, enkele duizenden wonen in Pakistan. De betekenis van hun naam verwijst naar de rode hoeden die met trots gedragen worden door hun strijders. Het volk leefde oorspronkelijk in het noordoosten van Iran, maar werden tijdens diverse oorlogen en conflicten verdreven. Het volk is verwant aan de Turkmenen.

Hun leiders zijn ook geestelijk leiders; het volk erkent deze leiders min of meer als goden. Ze leven in clans en spreken Dari. Veel Qizilbash hebben vooraanstaande posities bij de overheid en in het bedrijfsleven. De meeste Qizilbash wonen in steden.

Het volk is overwegend sjiitisch, wat hen op vervolging komt te staan door de soennitische meerderheid in Afghanistan.  


Gebed
• Bid dat de Heer werkers uitzendt onder de Qizilbash. Bid voor wijsheid om dit volk op een aansprekende manier te bereiken met het evangelie.
• Bid dat de Qizilbash hun hoop stellen op Jezus Christus in plaats van op hun leiders.
• Bid dat er mensen onder de Qizilbash tot geloof zullen komen en dat er gezonde christelijke gemeenschappen mogen ontstaan.