People International

Semnani

Aantal: 73.000

Landen: Iran

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Semnani
De Semnani vormen een bevolkingsgroep in het noorden van Iran, nabij de Kaspische Zee, en hebben een interessante historische achtergrond. De naam Semnan is afgeleid van de uitdrukking 'sa ma nān', wat een Perzische manier zou zijn om 'drie maanden brood' te zeggen, verwijzend naar de traditie van Semnani-vrouwen om op één dag genoeg brood te bakken voor drie maanden.

Oorspronkelijk aanbaden de mensen in het gebied afgoden en hing hun religie samen met 'samīna'. Tegenwoordig zijn de Semnani moslim. Ze wonen in een gebied dat historisch gezien bekendstaat om zijn pre-zoroastrische oorsprong.

Wat betreft hun water irrigatiesystemen; de Semnani hebben in het verleden ingenieuze systemen aangelegd om smeltende sneeuw uit de bergen naar hun dorpen te leiden. Dit getuigt van hun vermogen om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden en gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Echter hebben ze te kampen met een gebrek aan adequate gezondheidszorg. Veel kleine steden en plattelandsgebieden hebben te maken met onhygiënische omstandigheden en een tekort aan medisch personeel en voorzieningen. Besmettelijke ziekten zoals roodvonk, kinkhoest, longtuberculose en buiktyfus vormen een gevaar voor de Semnani-bevolking. De kindersterfte is een serieus probleem; het is erg hoog volgens zowel internationale als Midden-Oosterse normen.

Onderwijs is ook een zorgpunt, vooral op het platteland waar veel kinderen niet naar school gaan vanwege ouderlijke bezwaren of een gebrek aan voorzieningen.  

Gebed
• Bid voor Iraanse gelovigen dat zij zullen uitreiken naar de Semnani en Jezus’ liefde met hen zullen delen.
• Bid dat de Semnani een honger en dorst krijgen naar de gerechtigheid en dat ze verzadigd zullen worden door de relatie met Jezus Christus.
• Bid dat de Heer dit decennium een ​​kerk zal stichten onder de Semnani.