People International

Shabak

Aantal: 277.000

Landen: Irak

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 6

De Shabak
De Shabak zouden naar alle waarschijnlijkheid in de zestiende eeuw vanuit Perzië naar Ninevé zijn gemigreerd. De term ‘Shabak’ in het Arabisch betekent verstrengelen, wat het idee weerspiegelt dat mensen van verschillende stammen onder één naam zijn samengebracht.

Traditioneel werden de Shabak beschouwd als een lagere klasse in Irak en ze hadden te maken met beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon water, elektriciteit, huisvesting en gezondheidszorg.

Op religieus gebied is de Shabak-gemeenschap divers, waarbij ongeveer 70% zich identificeert als sjiieten en 30% als soennieten. Ze combineren islamitische praktijken met oude heidense gebruiken en drinken alcohol, in tegenstelling tot veel andere moslims.

Door de geschiedenis heen zijn de Shabak het doelwit geweest van verschillende gewelddadige incidenten. Na de volkstelling van 1987 startte het Iraakse regime een vergeldingscampagne tegen de Shabaks, die zichzelf identificeerden als Koerden. Velen werden gedeporteerd naar concentratiekampen en naar schatting zijn tijdens die periode ongeveer 1.160 Shabaks gedood.

Tijdens de heerschappij van ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) werden de Shabak, net als de christenen in Irak en Syrië, vervolgd. Ze werden gemerkt met de letter 'R', wat staat voor ‘Rafida’, wat aangeeft dat ze de veronderstelde juiste interpretatie van de islam afwijzen. Rapporten bevatten meldingen van bloedbaden en ontvoeringen, waarbij naar schatting ongeveer 117 Shabak-families zijn omgekomen. 

Gebed
• Bid dat de Shabak christenen zullen ontmoeten die vol zijn van Jezus’ liefde voor hen.
• Bid dat God hun moeilijke geschiedenis en huidige situatie zal laten meewerken ten goede.
• Bid voor de veiligheid van de Shabak en dat zij Jezus leren kennen als hun Schuilplaats.