People International

Shikaki

Aantal: 57.000

Landen: Iran en Turkije

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: Bijbelvertaling

Aantal zendelingen nodig: 2

De Shikaki
De Shikaki vormen een deel van de bredere Koerdische bevolking en bestaan uit verschillende clans en stammen die al duizenden jaren bestaan. Ze delen nauw verwante talen, een gemeenschappelijke cultuur, een geografisch thuisland en een gedeeld identiteitsgevoel met andere Koerden. De Shikaki wonen hoofdzakelijk in het bergachtige gebied waar de grenzen van Turkije, Iran en Irak elkaar ontmoeten. Verschillende stammen en clans onderscheiden zich door hun taal, waarbij de Shikaki-taal mogelijk een dialect van Kurmanji is, het belangrijkste Koerdische dialect.

Sinds de jaren dertig zijn veel nomaden van landelijke gebieden naar de steden verhuisd, waar werkgelegenheid in de industrie beschikbaar is, terwijl anderen zich bezighouden met handel, dienstverlening en ambachtelijk werk.

Traditioneel wonen de Shikaki voornamelijk in landelijke gebieden, waar de meesten leven van landbouw en veeteelt. Sommigen handhaven echter nog steeds een semi-nomadische levensstijl, waarbij ze met hun kuddes geiten en schapen van de ene plaats naar de andere trekken. Herders gaan in de zomer naar berggebieden en in de winter naar de vlakten.

Net als de meeste Koerden zijn de Shikaki overwegend moslims, waarbij de meerderheid soennieten zijn. Ze bekeerden zich tot de islam na de Arabische veroveringen in de zevende eeuw. Echter is het vermeng met animisme. Op het platteland geloven sommigen nog steeds in jinnis (geesten die menselijke of dierlijke vormen kunnen aannemen) en demonen. Velen zijn ook betrokken bij elementen van dieren aanbidding.

Mullahs, oftewel spirituele moslimleiders, spelen een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de Shikaki. Tot voor kort fungeerden mullahs zelfs als genezers in dorpen, waar ze ceremonies uitvoerden en gezangen reciteerden om waanzin te verdrijven of zieken te genezen. Religieuze broederschappen zijn nog steeds actief, maar hun macht staat tegenwoordig onder druk. 

Gebed
• Bid voor mensen die bereid zijn om naar de Shikaki te gaan om hen het evangelie te brengen.
• Bid dat God de zendelingen die onder de Shikaki werken, strategie geeft hoe hen te bereiken met het evangelie.
• Bid dat de Heilige Geest de harten van de Shikaki zacht maakt om het goede nieuws te ontvangen.