People International

Shumashti

Aantal: 1.700 

Landen: Afghanistan, Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: geen (delen van de) Bijbel, wel aanvullende audio-materialen 

Aantal zendelingen nodig: 1

De Shumashti
De Shumashti zijn een van de etnische groepen die de oorspronkelijke bewoners zijn van het zeer bergachtige gebied in het noorden van Pakistan en het oosten van Afghanistan. Daar, tussen vijf van de hoogste bergtoppen ter wereld, wonen de Shumashti nog steeds; ondanks de vele pogingen van de Pashtun hen te verdrijven. Ze spreken een eigen taal, het gelijknamige Shumashti, waarvan het onzeker is of deze ook op schrift staat. Verreweg de meeste Shumashti rekenen zich tot de islam. In sommige plaatsen waar de Shumashti wonen zijn nog invloeden vanuit het sjamanisme.

De Shumashti staan bekend als rustige, vredelievende en moedige mensen. De meeste leven in hoger gelegen valleien, waar het boerenleven zwaar is door droogte en ruigheid van het landschap. De vrouwen moeten daarom meewerken op het land. De Shumashti beschikken vaak niet over schoon water, goede voeding en onderwijsfaciliteiten.

Het is niet bekend of er onder de Shumashti enige christenen zijn. Aangenomen wordt dat de Shumashti zeer weinig mogelijkheden gehad hebben om kennis te nemen van het evangelie van Jezus Christus.
  

Gebed
• Bid dat er mogelijkheden zullen ontstaan voor lokale christenen of zendingswerkers om het evangelie van Jezus Christus met de Shumashti te delen.
• Bid dat er een complete Bijbel in het Shumashti zal komen, zodat dit volk in hun moedertaal het Woord van God kan horen of lezen.
• Bid dat de Shumashti zullen verlangen naar waarheid en dat zij ontvankelijk zullen worden voor het Woord van God.