People International

Sindhi

Aantal: 14.100.000 

Landen: Pakistan, Afghanistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 49

De Sindhi
De Sindhi vormen een zeer groot volk, bestaande uit diverse etnische subgroepen. Ze zijn over vele landen verspreid, maar er wonen nog altijd bijna tweeënhalf miljoen Shindi in Centraal-Azië, met name in Pakistan en Afghanistan.

Sindhi betekent inwoners van de vallei van de Indus rivier, die door het huidige Pakistan loopt, wat vroeger India was. De Sindhi woonden daar bij elkaar en waren hindoes en boeddhisten. In de 8e eeuw brachten Arabische legers de islam en werden velen moslim.
Toen Pakistan onafhankelijk werd van India, verhuisden vele islamitische Sindhi`s van India naar Pakistan en sommigen naar Afghanistan. Gelijktijdig verhuisden veel hindoeïstische en sikh Sindhi’s naar India. De Sindhi werken in uiteenlopende sectoren, waaronder landbouw, visserij en veeteelt. De Sindhi in de steden hebben vaak beroepen in het zakenleven, de medische sector of in de rechterlijke macht.

De Sindhi hebben een eigen taal. Ze hanteren een kastensysteem en worden geacht een huwelijkspartner binnen dezelfde kaste te vinden. De meeste Sindhi in Pakistan en Afghanistan zien volksislam als hun identiteit en hebben nauwelijks toegang tot het evangelie.   

Gebed
• Bid voor zendelingen, die het evangelie brengen onder de Sindhi. Bid voor goede toegankelijkheid tot de Bijbel en aanvullende materialen.
• Bid dat ze zullen ontdekken dat hun identiteit in Jezus Christus te vinden is.
• Bid dat er onder de Sindhi gezonde christelijke gemeenschappen zullen ontstaan.