People International

Tabasaran

Aantal: 151.400

Landen: Rusland, Turkmenistan en Oezbekistan

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,10%

Materialen: Nieuw Testament

Aantal zendelingen nodig: 5

De Tabasaran
De Tabasaran zijn een moslimvolk dat zich in de negende eeuw tot de islam heeft bekeerd na de Arabische veroveringen. Eerder waren heidendom en jodendom wijdverspreid onder hen. Hoewel de islam zijn intrede deed, zijn veel heidense tradities behouden gebleven, zoals feesten rond zaaien en ploegen en het aanbidden van oude bomen.

Bekend als strijdlustige mensen, staan de Tabasaran bekend om hun toewijding aan het beschermen van hun land en familie. Vriendschap en gastvrijheid worden als hoogste waarden beschouwd, en iemand met veel vrienden wordt als zeer rijk beschouwd. Traditionele kenmerken van de Tabasaran-cultuur omvatten ook respect voor ouderen, wederzijdse hulp, het ambacht van tapijtweven, muziek en maatschappelijke zorg voor zieken en armen.

Evenals veel andere Kaukasische volkeren zijn genade, vergeving en liefde weinig bekende begrippen onder de Tabasaran. De samenleving vertoont een merkbare hardheid, waar cycli van wraak en geweld de regio teisteren, vergezeld van hevige machtsstrijd, corruptie en omkoping.

Hoewel velen de afgelopen jaren naar stedelijke gebieden zijn verhuisd en hun traditionele cultuur en tradities geleidelijk loslaten, behoudt 96% van de Tabasaran nog steeds vloeiend hun moedertaal. In 1997 bekeerde de eerste Tabasaran-persoon zich tot het christendom, en momenteel zijn er meer dan honderd bekend die Jezus volgen. 

Gebed
• Bid voor de gelovigen dat Jezus’ licht helder door hun levens heen schijnt naar de andere mensen om hen heen.
• Bid dat de Heilige Geest krachtig werkt onder degene die het evangelie hebben gehoord en dat zij de moed hebben om te reageren op de uitnodiging van Jezus.
• Bid dat het vertalen van de Bijbel gestadig door zal gaan en dat de Tabasaran spoedig de hele Bijbel in hun taal hebben.