People International

Tadzjieken

Aantal: 10.439.000 

Landen: o.a. Tadzjikistan, Oezbekistan, Pakistan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 211

De Tadzjieken
Ongeveer driekwart van de Tadzjieken wonen in Tadzjikistan, een Centraal-Aziatisch land dat grenst aan Afghanistan, China, Kirgizië en Oezbekistan. Verder woont een grote minderheid van ongeveer 1,7 miljoen Tadzjieken in Oezbekistan en nog eens bijna één miljoen in Pakistan. De overige Tadzjieken wonen verspreid in nog eens zeventien andere landen. De Tadzjieken hebben een eigen taal, het Tadzjieks; deze taal is nauw verwant aan het Perzisch. De meeste Tadzjieken rekenen zich tot de islam.

Veel Tadzjieken werken in de agrarische sector; ze verbouwen groenten en houden schapen. De Tadzjiekse vrouwen dragen kleurrijke, traditionele kledij van katoen en zijde, gecombineerd met gebloemde hoofddoeken. Poëzie speelt een belangrijke rol in de Tadzjiekse cultuur en zelfs de Koran is op muziek gezet. Er is vanwege interesse in spiritualiteit vaak wel openheid om het gesprek aan te gaan over geestelijke zaken.

Aangenomen wordt dat er wereldwijd zo’n vijfduizend Tadzjiekse christenen zijn. De meeste van hen wonen in landen waar er geen andere religie dan islam mag worden uitgedragen. Het risico om verbannen te worden uit de familie vanwege geloof in Jezus Christus, vormt een hindernis voor de verspreiding van het evangelie onder de Tadzjieken.  

Gebed
• Bid dat de Heer van de oogst arbeiders naar o.a. Tadzjikistan zal uitzenden om het evangelie met de Tadzjieken te delen.
• Bid dat de Tadzjieken het christendom niet als een Russische religie zullen beschouwen, maar hun eigen behoefte aan redding zullen inzien. Bid dat zij ontvankelijk zullen zijn voor de waarheid van Gods Woord en dat de Heilige Geest hen daarvan zal overtuigen.
• Dank voor de Tadzjiekse gelovigen. Bid dat God hen vrijmoedigheid zal geven om het evangelie van Jezus Christus met hun volksgenoten te delen.