People International

Talysh

Aantal: 755.400 

Landen: o.a. Azerbeidzjan en Iran 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: delen van de Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 17

De Talysh
De Talysh wonen voornamelijk aan weerskanten van de grens tussen Azerbeidzjan en Iran, dichtbij de kust van de Caspische Zee. Het is in een gebied van scherpe contrasten, variërend van het hoge, beboste Talysh-gebergte tot het subtropische kustgebied langs de Kaspische Zee. Verder zijn er enkele kleine minderheden in Rusland en Kazakhstan. De Talysh hebben een eigen taal, het gelijknamige Talysh. De meeste Talysh rekenen zich tot de islam. Daarnaast zijn er nog animistische invloeden vanuit hun pre-islamitische religie merkbaar; zo worden bomen en struiken door velen als heilig gezien.

De Talysh verbouwen diverse gewassen, afhankelijk van het gebied waar ze wonen. Sommigen zijn ook ambachtslieden geworden die met zijde en vilt werken.

Het is niet bekend of er christenen zijn onder de Talysh. Het Nieuwe Testament en ook aanvullende materialen zijn beschikbaar in de eigen taal.
  

Gebed
• Dank God voor de vertaling van het Nieuwe Testement in het Talysh. Bid om de vertaling van de complete Bijbel in deze taal. Bid specifiek voor het project waarbij de Bijbel in het Talysh op audio wordt gezet.
• Bid dat God leiders en sleutelfiguren onder de Talysh zal overtuigen van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus.
• Bid dat God wijsheid, inzicht en strategie geeft aan de wereldwijde kerk en zendingsorganisaties om de Talysh te bereiken met het evangelie.