People International

Talysh

Wereldbevolking Landen 


Hoofdreligie 
Aantal christenen Bijbelvertaling

930.000 
Iran, Azerbeidzjan, Kazachstan en Rusland  
 Islam  
 0,0% 
Gedeeltelijk  

Bid om de vertaling van de Bijbel in het Talysh. 
Bid voor het project dat de Talysh Bijbel in audio formaat beschikbaar maakt. 
Bid om meer zendingswerkers voor de Talysh.

  • De Talysh-volkeren wonen in een gebied van scherpe contrasten, variërend van het hoge, beboste Talyshgebergte tot het subtropische kustgebied langs de Kaspische Zee. Ze zijn voornamelijk boer van beroep die gewassen verbouwen die even divers zijn als hun omgevingen. Sommigen zijn ook ambachtslieden geworden die voornamelijk met zijde en vilt werken. Hoewel de Talysh belijdende moslims zijn, zijn er ook overblijfselen van hun pre-islamitische religie overgebleven. Zo worden bomen en bosjes door velen als heilig gezien.