People International

Tataren

Aantal: 6.377.400 

Landen: o.a. Oezbekistan en Kazachstan 

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Materialen: complete Bijbel en aanvullende materialen 

Aantal zendelingen nodig: 128

De Tataren
De voorouders van de Tataren waren nomaden en kwamen uit het noordoostelijke deel van Mongolië. Ze zijn bekend om hun boogschieten, de naam Tataar betekent ook boogschutter. Door diverse veldslagen en oorlogen zijn ze door de eeuwen heen over verschillende landen verspreid. Veel Tataren werken als kooplieden en leven niet meer volgens hun oorspronkelijk traditionele stammenstructuur.

De Tataren spreken Kazachs Tataar; ook hebben velen Russisch als moedertaal. De meeste Tataren rekenen zich tot de soennitische islam; daarnaast hebben ze hun eigen specifieke heilige personen en plaatsen.
 
Ze hebben slechte ervaringen met de Orthodoxe kerk, die hen onder dwang probeerde te bekeren tot het christendom. In de 19e eeuw was er zelfs een soort tegenbeweging van Tataren in Kazachstan die de islam daar verder wilden verspreiden.

Er zijn naar schatting enkele tienduizenden christenen onder de Tataren. Er is weinig bekend over hun situatie.  

Gebed
• Bid voor geestelijke honger onder dit volk. Bid dat zij op zoek zullen gaan naar de waarheid en dat Gods waarheid hen zal vrijzetten. 
• Bid dat God het volk geneest van wonden uit het verleden.
• Bid voor werkers, die het evangelie van Jezus Christus gestalte geven.
• Bid voor bescherming van Tataarse christenen en dat er gezonde christelijke gemeenschappen zullen ontstaan onder de Tataren.