People International

Tindi

Aantal: 10.000

Landen: Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0%

Materialen: nee

Aantal zendelingen nodig: 1

De Tindi
De Tindi vormen een bevolkingsgroep in het noordwesten van Dagestan en spreken een eigen taal. Na 1813 werd hun woongebied een deel van Rusland, en in 1944 werd een deel van de Tindi gedeporteerd naar Tsjetsjenië, wat van invloed was op hun cultuur.

Tussen de negende en dertiende eeuw onderging het gebied van de Tindi gelijktijdige invloeden van de islam en het christendom. De islam verspreidde zich vanuit het zuiden, terwijl het christendom vanuit Georgië in het westen naderde. Uiteindelijk kreeg de islam de overhand, mede door de inname van het gebied door Timoer Lenk, een machtige krijgsheer uit die tijd.

In Tindi-dorpen worden beslissingen genomen door de mullah en de oudsten, die wekelijks bijeenkomen in de moskee voor een soort rechtbank gebaseerd op de sharia. Tegelijkertijd blijft er ook ruimte voor animistische invloeden en verering van de zon en regen.

De Tindi kennen een traditionele rolverdeling binnen gezinnen, waar mannen het hoofd van het gezin zijn en vrouwen zich voornamelijk bezighouden met de zorg voor de kinderen.

Gehoorzaamheid van kinderen aan de ouders is van groot belang in hun cultuur. Tindi-dorpen in Dagestan staan bekend om hun zowel religieus als seculier onderwijs, waarbij waarde wordt gehecht aan het verbeteren van spiritualiteit. Historisch gezien zijn veel vooraanstaande wetenschappers en theologen uit de moslimwereld afkomstig uit het Tindi-gebied.

Een opmerkelijk getuigenis van een Tindi die tot geloof kwam, illustreert de impact van externe invloeden. Een Tindi-student, beïnvloed door een Turkse soapserie waarin positief werd gesproken over Maarten Luther, kwam in contact met het evangelie via een lokale gelovige in Dagestan. 

Gebed
• Bid dat God hun intellect en animistische tradities zal doorbreken met de reddende kennis van Jezus Christus.
• Bid dat God meer zendelingen zal roepen met een hart voor de Tindi en voor creatieve manieren om vriendschap met hen te sluiten.
• Bid dat de Tindi een honger en dorst krijgen naar de gerechtigheid en op zoek zullen gaan naar de waarheid.