People International

Tsakhur

Aantal: 44.000

Landen: Azerbeidzjan en Rusland

Hoofdreligie: islam 

Voortgang evangelie: onbereikt 

Aantal christenen: 0,10%

Materialen: gedeeltelijk 

Aantal zendelingen nodig: 2

De Tsakhur
De Tsakhur, ook bekend als Yikbi, oorspronkelijk afkomstig uit Dagestan, hebben een rijke geschiedenis. In de dertiende eeuw trokken sommigen van hen naar Azerbeidzjan, waar ze door de eeuwen heen hebben gevochten voor onafhankelijkheid. Voor 1850 hadden de Tsakhur zelfs een eigen sultanaat. Onder Russische heerschappij werden velen vanuit Dagestan naar Azerbeidzjan verbannen, maar de gemeenschap bleef veerkrachtig.

De Tsakhur behoren tot familieclusters (tukhums) met een gemeenschappelijke voorouder. Hoewel het belang van tukhums is afgenomen, is het nog steeds ongebruikelijk om te trouwen met iemand uit een minder gerespecteerde familie. Hoewel jongeren tegenwoordig hun eigen partners kunnen kiezen, vertrouwen ze nog steeds op koppelaars. Bruiloften duren twee tot vijf dagen en betrekken de hele dorpsgemeenschap.

Geduld wordt hoog gewaardeerd bij de Tsakhur, en leiders worden vaak geselecteerd op basis van deze eigenschap. Conflicten worden door die leiders opgelost, en ze hebben invloed op huwelijks beslissingen. De Tsakhur staan bekend om hun spreekwoorden en liefde voor wijsheid.

Ongeveer duizend jaar geleden bekeerden de Tsakhur zich tot de islam. In de stad Tsakhur opende in 1075 de eerste madrassa (islamitische school voor hoger onderwijs) van de hele Kaukasus. Hoewel ceremonies en rituelen belangrijk zijn in de islam, vermengden de Tsakhur ze met heidense gebruiken, zoals vreugdevuren bij het begin van de lente en sporen van animisme.

Voordat de Tsakhur zich bekeerde tot de islam, waren velen bekend met het evangelie gehoord en hadden besloten om Jezus te volgen. Maar zonder Bijbel konden ze hun geloof niet doorgeven aan de volgende generaties. 

Gebed
• Bid tot de Heer van de oogst dat Hij werkers uitzendt om naar de Tsakhur te gaan.
• Bid dat de harten van de Tsakhur zacht en ontvankelijk gemaakt worden door de Heilige Geest.
• Bid dat de audioversie van het boek Lukas en Spreuken in de Tsakhur taal veel verspreid en beluisterd zal worden.